Get Adobe Flash player

Gestio i Recuperacio de Terrenys S.A. amb domicili a Paratge Magrell s/n, 43746 de Tivissa,esta degudament registrada al registre mercantil i opera sota el domini grtsa.com del que es titular. CIF A17642216